آشنایی با دوره های بحث آزاد

زبان آموزانی که در کلاس ها ودوره های مختلف توانسته اند توانایی های خود را در بخش های شنیداری و نیز گفتاری بالا ببرند، می توانند با حضور در کلاس های بحث آزاد آموزشگاه زبان سیتاک ، روند ارتباط گرفتن با دیگران را بهبود بخشند. در راستای ارتقاء کاربردی لغات، ساختارها،گفتگوها، این دوره توانایی ( گفتاری) زبان آموزان را در مباحثی متنوع همچون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، و… تقویت می بخشد.

 

 

مختصات:

Intermediate, Upper Intermediate, Advance

اهداف:

  • تقویت مهارت گفتاری
  • ایجاد موقعیت های طبیعی و روزمره برای بحث و تبادل نظر
  • آموزشی ضمنی برای تمرکز بر موضوع به جای تمرکز بر جزئیات زبان
 
مشاوره رایگان