پیش بارگذار ادومال

<strong>آشنایی با دوره های بحث آزاد</strong>

آشنایی با دوره های بحث آزاد

زبان آموزانی که در کلاس ها ودوره های مختلف توانسته اند توانایی های خود را در بخش های شنیداری و نیز گفتاری بالا ببرند، می توانند با حضور در دوره های بحث آزاد آموزشگاه زبان سیتاک ، روند ارتباط گرفتن با دیگران را بهبود بخشند. در راستای ارتقاء کاربردی لغات، ساختارها،گفتگوها، این دوره توانایی ( گفتاری) زبان آموزان را در مباحثی متنوع همچون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، و… تقویت می بخشد.

معرفی دوره:

مجموعه کتاب های آموزشی American English File از جمله معتبر ترین کتاب های آموزشی حال حاظرجهان با متولوژی کاملا علمی تالیف شده توسط نویسندگانی همچون “کریستینا لاثام و کلایو آکسند”، است که در 6 سطح ابتدایی تا پیشرفته، می باشد. محوریت اصلی این مجموعه کتاب ها ، در راستای تقویت مهارت هایی همچون مکالمه، شنیداری، تلفظ، و گرامر زبان آموزان است. نکته قابل توجه آن بروزرسانی کتاب و نیز چاپ و نشر نسخه دوم است که محتوای آن منطبق بر موضوعات روزمره و محاوره ای، که در سال 2013 مورد استقبال کثیری از زبان آموزان و معلمان قرار گرفت.

دوره های بحث آزاد