پیش بارگذار ادومال

<strong>دوره های تربیت مدرس</strong>

آشنایی با دوره های تربیت مدرس

دوره های تربیت مدرس کودکان و نوجوانان

این دوره شامل 18جلسه یک ساعت و نیم، مختص افرادی است که علاقمند به تدریس کودکان با استفاده از بازی ها ، ترانه ها، و وسایل کمک آموزشی می باشند. پس از موفقیت در آزمون کتبی و عملی، مدرک مختص تدریس دوره های کودکان و نوجوانان ارائه می گردد.

 

دوره های تربیت مدرس بزرگسالان

طی ارزیابی اولیه، داوطلبان مجوز ورود به دوره های تربیت مدرس را دریافت می کنند.این دوره شامل 18 جلسه یک ساعت و نیم، مختص افرادی است که علاقمند به تدریس گروه سنی بزرگسالان می باشند. پس از موفقیت در آزمون کتبی و عملی((Demo، مدرک مختص تدریس دوره های بزرگسالان ارائه می گردد.

دوره های تربیت مدرس تخصصی

این دوره شامل 15 جلسه 2 ساعته، مختص به افرادی است که علاقمند به تدریس دوره های تخصصی آیلتس ، تافل، PTE، EPT و سایر زبان ها همچون ترکی، فرانسه، و آلمانی می باشد.

<strong>دوره های تربیت مدرس</strong> |