پیش بارگذار ادومال

آشنایی اولیه با زبان المانی

آشنایی اولیه با زبان المانی

برای شروع هر زبانی بایستی که حروف آن زبان را بصورت خوب و حرفه ای یاد گرفت . یادگیری الفبای زبان آلمانی گام اول است که باید بدرستی آموزش داده شود که در آموزشگاه زبان سیتاک از گاو اول با شما همراه هستیم. دقت کنید که الفبای آلمانی دارای ۲۶ حرف است. الفبای زبان آلمانی به الفبای انگلیسی که بیشتر شما با آن آشنایی دارید بسیار نزدیک است.در آموزشگاه زبان سیتاک طیق کتاب اشتارتن ویا Starten wir آموزش زبان آلمانی داده میشود.که از پایه ترین سطح زبانی شما کاملا آشنایی پیدا خواهید کرد. تنها تفاوت در نحوه خواندن برخی حروف است که باید توجه زیادی به آن کنید. در جدول زیر می توانید حروف الفبای زبان آلمانی را به ترتیب مشاهده کنید.

Aa  آ – Bb بِ – Cc تسِ – Dd دِ – Ee اِ – Ff اِف – Gg گِ – Hh ها – Ii ایی – Jj یوت – Kk کا – Ll  اِل – Mm اِم – Nn  اِن – Oo  اُ – Pp پِ – Qq کو – Rr اِر – Ss اِس – Tt تِ – Uu او – Vv فاو – Ww وِ – Xx ایکس – Yy اپسیلون- Zz تسِت

الفبای آلمانی به جز حروف اصلی ۴ حرف فرعی نیز دارد. این حروف عبارتند از ä, ö, ü  و ß (به صداهای دو نقطه Umlaut /اوملاوت گفته می شود).

Ää اِ

Öö اُ

Üü او

ß س

ترکیب های مهم حروف صدادار

۱) ترکیب حروف صدادار ai / ei به صورت “آی” تلفظ می شود. به عنوان مثال: bei (در، نزد) – der Mai (ماه مه میلادی).

۲) ترکیب و در کنار هم قرار گرفتن حروف صدادار au به صورت “آوو” تلفظ می شود. به عنوان مثال: auch (هم) – das Auge (چشم).

۳) ترکیب حروف صدادار eu / äu به صورت “اُی” بیان می شود. مانند: neu (جدید) – Häuser (خانه ها).

۴) ترکیب حروف صدادار ie به صورت “ایی” تلفظ می شود. مانند: Sie (شما) – nie (هرگز).

۵) ترکیب حروف بی صدای ck به صورت “ک” بیان می شود. به عنوان مثال: dick (چاق).

بهترین آموزشگاه زبان در جنت آباد جنوبی بیشتر بخوانید: بهترین آموزشگاه زبان در جنت آباد جنوبی

۶) در کنار هم قرار گرفتن و ترکیب حروف بی صدای ch به صورت “ش” (خفیف) تلفظ می گردد (مانند: ich). بعد از a, o, u, au مانند خ در فارسی تلفظ می شود (مانند: das Buch بوخ).

چند استثنا نیز وجود دارد ۱- das Orchester که در آن ch صدای “ک” می دهد. ۲- عدد شش Sechs که “زِکس” تلفظ می شود.

۷) ترکیب حروف بی صدای pf به صورت ” پْف “ بیان می شود. هردو حرف، بدون حروف صدادار و پشت سرهم تلفظ می شوند. مانند: das Pferd (پْفرد) به معنی (اسب).

۸) ترکیب حروف بی صدای ph به صورت “ف” تلفظ می گردد. به عنوان مثال: das Alphabet (الفبا).

۹) ترکیب حروف بی صدای qu به صورت ” کْوِ “ تلفظ می شود. به عنوان مثال: die Quittung (رسید).

۱۰) ترکیب حروف بی صدای sch به صورت “ش” (معمولی) تلفظ می شود. به عنوان مثال: schön (زیبا).

۱۱) ترکیب حروف بی صدای sp / st به صورت ” شْپ / شْت “ خوانده می شود. دو حرف ش و پ پشت سرهم و بدون اضافه کردن حروف صدادار میاید. مانند: der Sport – die Stadt.

۱۲) ترکیب حروف بی صدای th به صورت “ت” تلفظ می شود. th در آلمانی (برخلاف انگلیسی) صدای ت معمولی می دهد. مانند: das Theater.

۱۳) حرف r در آخر کلمه تلفظ نمی شود و تبدیل به حرف اَ می گردد. به همین علت در بخش تلفظ زمانی که er آخر یک کلمه باشد شما تلفظ ” اَ ” را می بینید. به عنوان مثال Besucher به صورت ” بِزوخاَ “ و نه ” بِزوخِر ” نوشته شده است.

۱۴) اگر حرف h وسط یک کلمه باشد تلفظ نمی شود ولی باید کلمه کشیده شود. مثال: mehr که باید در آن حرف e کشیده شود. همانطور که در بالا گفته شد، حرف r نیز تلفظ نمی شود. پس برای تلفظ صحیح آن یک م بلند و یک اَ می گوییم. مانند: مِــــاَ.

ما در آموزشگاه زبان سیتاک گام به گام با شما همراه هستیم برای یادگیری زبان آلمانی.


جهت مشاوره رایگان کلیک کنید

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 16 =

برچسب ها

آموزش زبان آلمانی آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان ترکی آموزش زبان ترکی استانبولی آموزش زبان فرانسه آموزشگاه زبان آلمانی آموزشگاه زبان آلمانی در جنت آباد آموزشگاه زبان آلمانی در صادقیه آموزشگاه زبان انگلیسی آموزشگاه زبان انگلیسی در جنت آباد آموزشگاه زبان انگلیسی در صادقیه آموزشگاه زبان ترکی آموزشگاه زبان ترکی استانبولی آموزشگاه زبان ترکی در جنت آباد آموزشگاه زبان در جنت آباد آموزشگاه زبان در صادقیه آموزشگاه زبان سیتاک آموزشگاه زبان فرانسه آموزشگاه زبان فرانسه در صادقیه بهترین آموزشگاه زبان بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در غرب تهران بهترین آموزشگاه زبان در جنت آباد جنوبی تحصیلات توسعه وب دوره نوجوانان دوره های کودک و نوجوان دوره کودکان زبان شعبه جنت آباد طولانی ترین کلمه ترکی علم داده فراگیری ماشین فیلم معرفی آموزشگاه سیتاک نکات همکاری با شعبه جنت آباد کتاب‌های Family and Friends کتاب‌های First Friends کتاب‌های Got It کتاب‌های Pockets کلاس زبان در صادقیه یادگیری یادگیری زبان ترکی یادگیری عمیق