پیش بارگذار ادومال

طولانی ترین کلمه زبان ترکی استانبولی شامل 70 حرف !!!

طولانی ترین کلمه زبان ترکی استانبولی شامل 70 حرف !!!

طولانی ترین کلمه زبان ترکی استانبولی شامل 70 حرف !!!

به نظر شما یک کلمه چقدر می تواند طولانی باشد؟

10 حرف؟ 20 حرف؟ 30 حرف؟ 40 حرف؟

تا به حال به طولانی ترین کلمه ای که در ترکی استانبولی وجود دارد ، فکر کرده اید ؟

کانال یورونیوز که مقر آن در لیون فرانسه است ، مطالعاتی بر روی طولانی ترین کلمه در زبان های مختلف انجام داد. زبان ترکی بعنوان زبانی با طولانی ترین کلمه در بین بسیاری از زبان های مورد مطالعه انتخاب شد. علاوه بر این ، این کلمه دقیقاً از 70 حرف تشکیل شده است ، بله ، درست شنیده اید ، دقیقاً از 70 حرف تشکیل شده است.

می توان گفت تفاوت ساختاری متفاوت ربان ترکی باعث شد مقام اول را کسب کرد. به عنوان مثال ، طولانی ترین کلمه در انگلیسی فقط 45 حرف دارد. طولانی ترین کلمه انگلیسی در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” است که برای توصیف بیماری ریوی استفاده می شود.

طولانی ترین کلمه زبان ترکی استانبولی شامل 70 حرف !!! | طولانی ترین کلمه زبان ترکی

در زبان های دیگر وضعیت متفاوت نیست. طولانی ترین کلمات در زبان های فرانسوی ، اسپانیایی و ایتالیایی زیر 30 کلمه است. کلمه 23 حرفی “electroencefalografista” در اسپانیایی ، کارکنان مراقبت های بهداشتی را که الکتروانسلوگرام (نمودار امواج مغزی) انجام می دهند ، توصیف می کند.کلمه 25 حرفی “anticonstitutionnellement” در زبان فرانسه نیز در این لیست وجود دارد. این کلمه به معنای چیزی است که با قوانین مطابقت ندارد.طولانی ترین کلمه در ایتالیایی شامل 26 حرف است. کلمه “precipitevolissimevolmente” یک قید است و به معنی سریع ترین زمان ممکن است.

بسیاری از کلمات که از زبان عربی و فارسی به زبان ترکی استانبولی وارد شده است ، هنوز هم امروزه به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از این کلمات جزء طولانی ترین کلمات جهان هستند. ویژگی مشترک طولانی ترین کلمات در زبان های ترکی و جهان این است که آنها پسوندهای زیادی می گیرند. از آنجا که پسوند ها در مجاورت کلمه نوشته می شوند ، نه جدا ، کلمات زیادی با بیش از 50 حرف وجود دارد.

میخواهیم با هم در مورد طولانی ترین کلمه معنادار زبان ترکی صحبت کنیم. طولانی ترین کلمه در زبان ترکی ، در فرهنگ عامه ، شامل 70 حرف است و به عنوان کلمه”muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine” شناخته می شود. کلمه ای که در مجموع از 70 حرف تشکیل شده است به کلمه “muvaffakiyet” اضافه شده است که به معنی موفقیت است.

این کلمه طولانی در زبان فارسی معادل جمله ” گویی شما یکی از آن افرادی هستید که ممکن است نتوانیم شکست دهیم.” می باشد.

از آنجایی که زبان ترکی از نظر فنی زبان پسوندی است ، می توان کلمات را با تعداد نامتناهی حروف تشکیل داد. با این حال ، وقتی از یک پسوند بیش از یک بار استفاده می شود ، این کلمه غیرقابل درک می شود. بنابراین ، منظور ما از طولانی ترین کلمه ، کلمه ای است که قابل درک باشد.

طولانی ترین کلمه زبان ترکی استانبولی شامل 70 حرف !!! | طولانی ترین کلمه زبان ترکی

در ادامه با هم نحوه ساخت این کلمه را بررسی می کنیم :

Kelime معنی
Muvaffak موفقیت آمیز
Muvaffakiyet موفقیت
Muvaffakiyetsiz ناموفق
Muvaffakiyetsizleş(-mek) مردود شدن – ناموفق شدن
Muvaffakiyetsizleştir(-mek) مردود شدن توسط کسی
Muvaffakiyetsizleştirici کسی که شکست می دهد
Muvaffakiyetsizleştiricileş(-mek) کسی که شکست می دهد شدن
Muvaffakiyetsizleştiricileştir(-mek) شکست خوردن توسط کسی
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriver(-mek) شکست فوری توسط کسی
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebil(-mek) اینکه بلافاصله توسط کسی شکست بخورید
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebil(-mek) عدم امکان شکست فوری توسط کسی
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecek نمی تواند بلافاصله توسط کسی فریبنده شود
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecekler افرادی که ممکن است توسط یک نفر شکست نخورند
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimiz افرادی که ممکن است نتوانیم آنها را به سرعت به شکست تبدیل کنیم
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizden یکی از آنهایی که ممکن است نتوانیم به سرعت به یک شکست تبدیل کنیم.
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmiş او یکی از افرادی بود که شاید نتوانستیم سریع شکست بخوریم.
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz شما یکی از افرادی بودید که شاید نتوانستیم به سرعت آن را به یک شکست تبدیل کنیم.
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine گویی شما یکی از افرادی هستید که ممکن است نتوانیم به سرعت شکست دهیم.

“Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine” این کلمه در بین مردم طولانی ترین کلمه محسوب می شود. با این حال ، می توان قسمت “muvaffakiyet” را که درابتدا کلمه وجود دارد و شامل 12 حرف است را با یک کلمه 20 حرفی بدون از دست دادن معنی جایگزین کرد ، زیرا طولانی ترین کلمات در فرهنگ لغت های ترکی دارای 20 حرف هستند مانند :

بهترین آموزشگاه زبان در جنت آباد جنوبی بیشتر بخوانید: بهترین آموزشگاه زبان در جنت آباد جنوبی

Kuyruksallayangiller

 Ademimerkeziyetçilik

 egzistansiyalizm veya

 elektroensefalografi

به این معنا که با اضافه کردن “sizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine” به انتهای هر کلمه ای شما می توانید به یک کلمه طولانی دست پیدا کنید و البته تلفظ این کلمه طولانی احتیاج به تمرین بسیار دارد. در سال های گذشته گزارش تلویزیونی در ترکیه انجام شد و از مردم خواسته شد در مقابل دوربین این کلمه را تلفظ کنند و تعداد بسیار زیادی از مردم قادر به خواندن این کلمه از روی کاغذ نشدند!!! لازم به ذکر است که تک تک پسوندهایی که به کلمه اول اضافه شده است در زبان ترکی استانبولی دارای قانون و گرامر می باشد که در دوره های زبان ترکی استانبولی آموزشگاه سیتاک در سطح A1-A2-B1-B2 تدریس میشود. تسلط بر دستور زبان باعت می شود ایجاد همچین ساختاری به مراتب راحتتر شود.

از سوی دیگر ، نام خانوادگی “Alyıldızlıkırmızıbayraktaşıyankahramanoğullarından” با 50 حرف طولانی ترین نام خانوادگی در زبان ترکی محسوب می شود. اگر این نام خانوادگی 50 حرفی را همراه با طولانی ترین کلمه موجود در زبان ترکی استفاده کنیم ، با 117 حرف طولانی ترین کلمه معنی دار و ممکن در زبان ترکی را ایجاد خواهی کرد. Alyıldızlıkırmızıbayraktaşıyankahramanoğullarındangillersizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinedir” و این شاید یکی از جدابیت های زبان ترکی استانبولی محصوب شود که با دانستن قواعد به راحتی می توان مشتقات جدیدی از کلمه به وجود آورد. فقط کافی است قواعد را به خوبی یاد بگیرید.

قطعا در مکالمات روزمره این کلمه استفاده نمیشود ولی دانستن این موضوع که در زبان ترکی کلمه ای که از 70 حرف تشکیل شده است جالب و سرگرم کننده می باشد. حالا که با طولانی ترین کلمه در زبان ترکی آشنا شدید برای شما به همراه کادر آموزشی موسسه سیتاک چند مثال با این کلمه آماده کرده ایم . نحوه استفاده از این کلمه را در جمله با هم بررسی کنیم :

Kötü amaçların güdüldüğü bir okuldayız.

Yetiştirilen öğretmenlere öğrencileri nasıl muvaffakiyetsizleştirecekleri öğretiliyor.

Yani öğretmenler birer muvaffakiyetsizleştiriciolarak yetiştiriliyorlar.

Fakat öğretmenlerden biri muvaffakiyetsizleştiriciolmayı, yani muvaffakiyetsizleştiricileştirilmeyi reddediyor, bu konuda ileri geri konuşuyor.

Bütün öğretmenleri kolayca muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebileceğini sanan okul müdürü bu duruma sinirleniyor, ve söz konusu öğretmeni makamına çağırıp ona diyor ki:

Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinelaflar ediyormuşsunuz ha?”


جهت مشاوره رایگان کلیک کنید

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 5 =

برچسب ها

آموزش زبان آلمانی آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان ترکی آموزش زبان ترکی استانبولی آموزشگاه زبان آلمانی آموزشگاه زبان آلمانی در بلوار فردوس آموزشگاه زبان آلمانی در جنت آباد آموزشگاه زبان آلمانی در صادقیه آموزشگاه زبان آلمانی در مرزداران آموزشگاه زبان انگلیسی آموزشگاه زبان انگلیسی در جنت آباد آموزشگاه زبان ترکی آموزشگاه زبان ترکی استانبولی آموزشگاه زبان ترکی در جنت آباد آموزشگاه زبان در جنت آباد آموزشگاه زبان در صادقیه آموزشگاه زبان سیتاک آموزشگاه زبان فرانسه بهترین آموزشگاه زبان بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در غرب تهران بهترین آموزشگاه زبان در جنت آباد جنوبی تحصیلات توسعه وب دوره نوجوانان دوره های کودک و نوجوان دوره کودکان زبان سیتاک شعبه جنت آباد علم داده فراگیری ماشین فیلم مدرسه زبان آلمانی مرکز آموزش زبان آلمانی معرفی آموزشگاه سیتاک مهارت‌های زبانی نکات همکاری با شعبه جنت آباد کتاب‌های First Friends کتاب‌های Pockets کلاس زبان در صادقیه یادگیری یادگیری زبان آلمانی یادگیری زبان انگلیسی یادگیری عمیق